Dlaczego my?

Jesteśmy jedyną placówka na terenie powiatu żuromińskiego oferującą specjalistyczną edukacje dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością sprzężoną