Kadra

Dyrektor Szkoły: mgr Marek Machulski

Główna Księgowa: mgr Magdalena Maruszewska

Sekretarz Szkoły: Jolanta Kalisz

W Zespole Szkół Specjalnych zatrudnieni są nauczyciele o różnorodnych kwalifikacjach, aby w sposób wielospecjalistyczny prowadzić proces edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

Imię i nazwisko nauczyciela

Wykształcenie, kwalifikacje

Edyta Bukowska

mgr rewalidacji osób upośledzonych umysłowo – oligofrenopedagogika, studia podyplomowe – zakres: pedagogika specjalna „Wczesna Interwencja – Pomoc Dziecku i Rodzinie”,

studia podyplomowe – logopedia (w trakcie)

Katarzyna Chylińska

mgr rewalidacji upośledzonych umysłowo,

studia podyplomowe – edukacja zdrowotna i rehabilitacja wad postawy,

studia podyplomowe – matematyka

Anna Czarnecka

licencjat – pedagogika specjalna,

magisterskie studia uzupełniające kierunek: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,

studia podyplomowe – oligofrenopedagogika

Justyna Czarnecka-Jaskuła

mgr pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki, mgr psychologii

studia podyplomowe – terapia pedagogiczna

studia podyplomowe – rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi

studia podyplomowe – psychologia kliniczna

studia podyplomowe – diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny

kurs podstawowy i zaawansowany – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Danuta Dramińska

mgr teologii – teologia ogólna, studia podyplomowe – oligofrenopedagogika

Wioleta Drygas

mgr psychologii – psychologia zdrowia i psychoterapia

studia podyplomowe – edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna) z terapią pedagogiczną,

studia podyplomowe – oligofrenopedagogika,

studia podyplomowe – terapia pedagogiczna

Ewa Filipska

licencjat – oligofrenopedagogika,

magisterskie studia uzupełniające specjalność: andragogika specjalna

studia podyplomowe – pedag. Korekcyjno – kompensacyjna i logopedia

Beata Gawryszewska- Wiśniewska

mgr rewalidacji upośledzonych umysłowo

studia podyplomowe – pedagogika korekcyjna

studia podyplomowe – historia i wiedza o społeczeństwie

Katarzyna Gniadkowska

mgr inż. Technologii żywności i żywienia człowieka, licencjat – fizjoterapia,

studia podyplomowe – oligofrenopedagogika

studia podyplomowe – geografia

studia podyplomowe – fizyka

Cecylia Hirth

mgr filologii polskiej

studia podyplomowe – oligofrenopedagogika

studia podyplomowe – rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi

studia podyplomowe – zarządzanie oświatą,

terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopień

instruktor korektywy i kompensacji wad postawy ciała (w trakcie)

Marlena Kaczorowska

mgr pedagogiki specjalnej – pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i nauczanie podstaw przedsiębiorczości 

studia podyplomowe – technika

Katarzyna Kamińska

mgr resocjalizacji niedostosowanych społecznie

licencjat – filologia polska

studia podyplomowe – oligofrenopedagogika

studia podyplomowe – logopedia

studia podyplomowe – neurologopedia z bulbutologią

studia podyplomowe – menadżer oświaty- zarządzanie oświatą

Dorota Kawczyńska

mgr oligofrenopedagogiki

studia podyplomowe – terapia pedagogiczna

Danuta Kwiecińska

mgr inż. Rolnictwa

studia podyplomowe – oligofrenopedagogika

studia podyplomowe – bibliotekarstwo
z informacją naukową i edukacją czytelniczo – medialną

Marek Machulski

mgr resocjalizacji niedostosowanych społecznie

Studia podyplomowe – oligofrenopedagogika

Studia podyplomowe – informatyka

studia podyplomowe – zarządzanie oświatą i kulturą

Magdalena Mieczkowska

licencjat – pedagogika resocjalizacyjna

studia podyplomowe – oligofrenopedagogika

studia podyplomowe – terapia pedagogiczna

magisterskie studia uzupełniające – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (w trakcie)

Joanna Rogozińska

licencjat- pedagogika opiekuńczo- wychowawcza

magisterskie studia uzupełniające kierunek: pedagogika rewalidacyjna

studia podyplomowe: oligofrenopedagogika

studia podyplomowe : diagnoza i terapia pedagogiczna

terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia

terapeuta terapii ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia

Aleksandra Sadowska

mgr oligofrenopedagogiki,metody komputerowe w edukacji

studia podyplomowe – kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym

studia podyplomowe - logopedia

Małgorzata Szyfer

mgr oligofrenopedagogiki

studia podyplomowe – wychowanie fizyczne

kurs kwalifikacyjny - gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna

studia podyplomowe – przyroda

Małgorzata Welenc

mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej

studia podyplomowe – oligofrenopedagogika

Anna Wieczorek

mgr teologii

kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika

studia podyplomowe – profilaktyka społeczna i resocjalizacyjna

kurs kwalifikacyjny – socjoterapia

studia podyplomowe – plastyka, muzyka

studia podyplomowe – terapia pedagogiczna

studia podyplomowe – organizacja i zarządzanie oświatą

kurs podstawowy i zaawansowany – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Joanna Wlizło

mgr oligofrenopedagogiki

studia podyplomowe – pedagogiczno – metodyczne nauczanie języka angielskiego

Judyta Oryl

Mgr pedagogiki specjalnej – pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie

Licencjat – filologia polska – język polski z logopedią

Studia podyplomowe – logopedia ogólna

Studia podyplomowe – neurologopedia

Andrzej Morawski

mgr wychowania fizycznego

studia podyplomowe – informatyka

studia podyplomowe – oligofrenopedagogika

studia podyplomowe – pedagogika rewalidacyjno – terapeutyczna