WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Realizacja programu wczesnej pomocy, w zależności od stanu dziecka, przynosi różnorakie efekty, ale zawsze są one POZYTYWNE:

 • umożliwia całkowite wyeliminowanie zaburzeń i dalszy normalny rozwój – dziecko świetnie radzi sobie w szkole i odnosi sukcesy edukacyjne.
 • zapobiega utrwaleniu się niepełnosprawności i umożliwia dalszy, względnie prawidłowy rozwój z koniecznością niewielkiej pomocy terapeutycznej.
 • u dzieci, których niepełnosprawność jest nieodwracalna – pozwala uruchomić wszystkie potencjalne rezerwy procesu rozwojowego, przez co ulega poprawie ich ogólny stan zdrowia oraz funkcjonowanie osobiste i społeczne.

Dlaczego my?

 • Jesteśmy jedyną placówką na terenie powiatu żuromińskiego, oferującą BEZPŁATNE zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Zajęcia prowadzone są przez zespół doświadczonych specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, neurologopedę i terapeutę SI.
 • Nasi specjaliści ciągle się dokształcają i podnoszą swoje kwalifikacje w znanych polskich uczelniach i ośrodkach kształcenia.
 • Dysponujemy bogato wyposażonymi salami do terapii oraz wieloma pomocami, które wykorzystujemy podczas prowadzonych zajęć.
 • Ofertę zajęć dla każdego dziecka ustala zespół terapeutów w oparciu o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wywiad z rodzicami, obserwację dziecka. Na tej podstawie konstruowany jest Indywidualny Program Pracy z Dzieckiem, określający cele realizowane w przebiegu zajęć, metody pracy oraz zalecenia dla rodzica do pracy w domu.
 • Odnosimy realne efekty w pracy z dziećmi, które potwierdzone są opiniami rodziców, badaniami prowadzonymi przez różnych specjalistów oraz opiniami ze szkół, do których uczęszczają nasi podopieczni.

Jakie zajęcia oferujemy?

 • terapię psychologiczną
 • terapię pedagogiczną
 • terapię logopedyczną
 • terapię integracji sensorycznej
 • terapię ręki