ZESPOŁY REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze organizuje się dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Zajęcia obejmują, np.:

  • naukę nawiązywania kontaktów,
  • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe,
  • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
  • rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia itp.