• Jesteśmy Szkołą z bogatą tradycją i wieloletnim doświadczeniem w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  • Od 2017 roku jesteśmy wiodącym ośrodkiem koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczy na obszarze powiatu żuromińskiego.
  • Zapewniamy bezpłatny dowóz i odwóz uczniów z całego powiatu żuromińskiego.
  • Dysponujemy dostosowaną do potrzeb uczniów bazą lokalową, wyposażonymi salami terapeutycznymi oraz pomocami, które wykorzystujemy podczas prowadzonych zajęć.
  • Nasi specjaliści systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe w znanych polskich uczelniach i ośrodkach kształcenia.
  • Odnosimy realne efekty w pracy z dziećmi, które potwierdzone są opiniami rodziców, badaniami prowadzonymi przez różnych specjalistów oraz opiniami ze szkół, do których uczęszczają nasi podopieczni.
  • Zapewniamy małe grupy, miłą rodzinną atmosferę zindywidualizowane metody pracy oraz wyżywienie na terenie placówki.

ZAPRASZAMY