W trosce o jakość edukacji i terapii naszych uczniów w ZSS w Żurominie wszyscy zatrudnieni nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończyli studia z zakresu pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki), logopedii, neurologopedii, surdologopedii, psychologii, rehabilitacji lub fizjoterapii. Zatrudniamy także nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów ogólnych i zawodowych oraz pedagoga szkolnego.

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie to wyspecjalizowani pedagodzy i terapeuci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, posiadający kwalifikacje umożliwiające prowadzenie diagnozy standaryzowanymi narzędziami diagnozy dziecka:

 • diagnozę funkcjonalną dziecka w wieku od 1miesięca do 9 roku życia,
 • narzędziami PEP-R, KORP, KOLD,
 • Monachijską Funkcjonalną Diagnostyką Rozwojową.

Ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia i warsztaty umożliwiają stosowanie różnorodnych metod pracy: Metody Montessori, Metody Knillów, Metody Krakowskiej, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Kinozgologii Edukacyjnej Dennisona, Metod behawioralnych w pracy z dzieckiem autystycznym, sensoplastyki, arteterapii, muzykoterapii, biblioterapii, tańca i rytmiki, terapii  manualnej, terapii ręki i zaburzeń motoryki małej, terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Posiadamy również kwalifikacje w zakresie

1. Wczesnego wspomagania rozwoju - pomocy dziecku i rodzinie

2. Fizjoterapii i rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi m.in.:

 • terapii NDT-Bobath,
 • kinezjotapingu,
 • masażu leczniczego,
 • masażu Shantala,
 • mobilizacji tkanek miękkich i niekonwencjonalnych metod leczenia kręgosłupa,
 • koncepcji PNF,
 • krótkodźwigniowych technik manipulacyjnych,
 • edukacji zdrowotnej, rehabilitacji wad postawy.

3. Integracji Sensorycznej

4. Logopedii z diagnostyką i redukcją wad wymowy m.in.:

 • wczesnej interwencji logopedycznej,
 • terapii dziecięcej apraksji mowy, OMR, afazji motorycznej i rozwojowej według zasad motorycznego uczenia,
 • dysfolgii neurogennej z wykorzystaniem metod Vocastim, IOPI.

5.Neurologopedii z diagnostyką i terapią neurologopedyczną m.in.:

 • neurologopedii z bulbutologią,
 • terapii pedagogiczno-logopedycznej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w oparciu o SAZ,
 • integracji odruchów ustno-twarzowych według metody dr S. Masgutowej.

6. Umiejętności psychologicznych i terapeutycznych w pracy z dzieckiem i rodziną m.in.:

 • psychologii, psychologii zdrowia i psychoterapii, psychologii klinicznej,
 • socjoterapii,
 • treningu umiejętności społecznych,
 • zachowań i myśli suicydalnych,
 • profilaktyki i resocjalizacji,
 • psychoterapii uzależnień,
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • mediacji sądowej w sprawach karnych, nieletnich, postępowania cywilnego.

7. Alternatywnych metod komunikacji m.in.:

 • Programu rozwoju i komunikacji MAKATON,
 • PCS z użyciem programu wspierającego komunikację Boardmaker oraz komunikacji rozwijającej za pomocą komunikatorów BIGmac oraz BIG Step-byStep.

Nasi pracownicy są instruktorami i trenerami rekreacji ruchowej ogólnorozwojowej, jazdy konnej i hipoterapii, lekkiej atletyki, gimnastyki podstawowej i korekcyjno-kompensacyjnej, piłki nożnej, narciarstwa zjazdowego, pływania i ratownictwa wodnego.

Zakres naszych kwalifikacji jest bardzo szeroki, a mimo to każdego roku poszerzamy swoją wiedzę, korzystając z różnych form doskonalenia zawodowego.

Nauczyciele

Dyrektor – Marlena Kaczorowska

Wicedyrektor – Aneta Wiśniewska

 1. Bartczak Milena – nauczyciel kontraktowy
 2. Bukowska Edyta – nauczyciel dyplomowany
 3. Chylińska Katarzyna - nauczyciel dyplomowany
 4. Cieślak Paweł - nauczyciel dyplomowany
 5. Czarnecka Anna - nauczyciel dyplomowany
 6. Dramińska Danuta – nauczyciel dyplomowany
 7. Drygas Wioleta – nauczyciel mianowany
 8. Fall Magdalena – nauczyciel kontraktowy
 9. Filipska Ewa - nauczyciel dyplomowany
 10. Gawryszewska - Wiśniewska Beata - nauczyciel dyplomowany
 11. Gniadkowska Katarzyna- nauczyciel dyplomowany
 12. Jastrzębska Mariola – nauczyciel kontraktowy
 13. Kalkowska Marta – nauczyciel kontraktowy
 14. Kamińska Katarzyna – nauczyciel dyplomowany
 15. Kawczyńska Dorota - nauczyciel dyplomowany
 16. Kluczewska Weronika - nauczyciel początkujący
 17. Kotkiewicz Judyta – nauczyciel dyplomowany
 18. Kwiatkowska Marta - nauczyciel dyplomowany
 19. Kwiecińska Danuta – nauczyciel dyplomowany
 20. Lewińska Aleksandra – nauczyciel dyplomowany
 21. Lorkowska Marzena – nauczyciel kontraktowy
 22. Ludwiczak Ola - nauczyciel kontraktowy
 23. Machulski Marek - nauczyciel dyplomowany
 24. Mieczkowska Magdalena - nauczyciel dyplomowany
 25. Morawski Andrzej – nauczyciel dyplomowany
 26. Nikiel Dawid - nauczyciel kontraktowy
 27. Rogozińska Joanna - nauczyciel dyplomowany
 28. Sadowska Aleksandra - nauczyciel dyplomowany
 29. Szyfer Małgorzata – nauczyciel dyplomowany
 30. Wrzosek Katarzyna – nauczyciel mianowany
 31. Woźniak Martyna - nauczyciel kontraktowy