BEZPŁATNE PLACÓWKI POMOCOWE (LOKALNE)

NAZWA PLACÓWKINUMER TELEFONU
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻUROMINIE23 657 35 15
SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO RODZINNE W ŻUROMINIE23 657 09 04
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W ŻUROMINIE23 657 21 01
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W ŻUROMINIE23 657 22 01
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU W ŻUROMINIE23 657 22 01
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ:
- BIEŻUŃ
- KUCZBORK
- LUBOWIDZ
- LUTOCIN
- SIEMIĄTKOWO
- ŻUROMIN
728 899 603/ 23 657 80 56
23 657 63 92
23 658 20 05
23 658 10 01
23 679 60 27
23 657 22 39
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY EZRA UKSW W SIERPCU576 610 777

BEZPŁATNE NUMERY POMOCOWE

POGOTOWIE NIEBIESKA LINIA IPZ22 668 70 00
OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”800 120 002
TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻYDzień Papieski
DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA800 121 212
WSPARCIE DLA OSÓB PO STRACIE BLISKICH (BĘDĄCYCH W ŻAŁOBIE)800 108 108
TUMBO POMAGA POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY W ŻAŁOBIE800 111 123
FUNDACJA „NAGLE SAMI”800 199 990
TELEFON ZAUFANIA „UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE”801 889 880
Czynny codziennie od 17.00 do 22.00